Zemědělský kalendář

ROČENKA Zemědělský kalendář

Filozofie vydávání Zemědělského kalendáře se opírá o skutečnost, že běžný čtenář nemá dostatek času přečíst vše, co je publikováno, ale naopak uvítá, nabídne-li mu někdo kvalitní redakční výběr z informativních, poučných i zábavných článků. Výsledkem je Zemědělský kalendář, v němž čtenář nalezne zajímavé čtení na každý den. Snahou vydavatelství je ve shodě s tradičním posláním kalendáře poskytovat svým čtenářům široké spektrum informací vztahujících se především k zemědělství a venkovu. Za neméně důležité považuje dát prostor českým a slovenským podnikatelským subjektům, působícím v oblasti agrokomplexu a souvisejících oborech, mediální podporu a informační servis k prezentaci jejich výrobků a služeb.

Objednávka ročenky Zemědělského kalendáře

Nahlédneme-li do historie, tak zemědělské, nebo také hospodářské, kalendáře bývaly významnou součástí české literatury a často jedinou populární zemědělskou četbou. Šířily zemědělský pokrok na venkově v českém jazyce a staly se předchůdcem zemědělských odborných knih.

Na tuto tradici lidového čtení, jejíž počátek u nás sahá až do třináctého století, navazuje soudobý Zemědělský kalendář. Každý ročník celobarevné více než dvousetstránkové publikace přináší podrobný denní kalendář, horoskopy, pranostiky a provází čtenáře nejen různými řemesly a tradicemi, ale zároveň jim poskytuje přehled o tom, jak je na tom české zemědělství. Nechybí rozhovory a reportáže, užitečné rady i netradiční recepty či zajímavosti ze života na venkově. Jedná se o směsici poutavých původních autorských textů, zaměřených především na současného čtenáře.

Vydává: Vydavatelství ZK, s.r.o., IBC Příkop 843/4, 602 00 Brno, telefon: +420 775 571 797, e-mail: info@zemedelskykalendar.cz